Información sobre as TIC no centro.

Neste apartado iremos poñendo información sobre as TIC no centro.

Para notificar incidencias ou facer consultas mandade un correo a marey en cpisansadurnino.org