BoleTín TIC - EIXGAL

Información sobre as TIC no centro

Neste apartado iremos poñendo os nosos boletíns e información de interese sobre as TIC en xeral e no centro en particular.

Boletín Nº 0 - Outubro 2021

Contidos:

Boletín TIC Nº 0 - PDF

Para notificar incidencias ou facer consultas mandade un correo a marey en cpisansadurnino.org