A Aula Virtual do centro

Neste apartado teremos información de interese sobre a aula virtual.

No inicio de curso...

O profesorado terá acceso ás materias e cursos da AV e poderá crear modificar e eliminar contidos.

O novo profesorado do centro terá que solicitar unha conta para a aula virtual. Para elo manda un correo a marey en cpisansadurnino.org indicando:

No caso de profesorado que xa teña conta activa pero teña novas materias tamén mandará un correo indicando:

Na propia aula virtual existe un pequeno apartado sobre manexo básico e incidencias na AV que pode ser de axuda para o alumnado.

Para calquera incidencia, problema ou para consultar calquera cousa podedes mandar un correo.